Cijfers en vormen

Soms helpen ouders hun kinderen te veel. Het is onze taak om hen te helpen groeien en hun eigen ervaring op te doen, en het is belangrijk om het niet te overdrijven. Kleuren heeft veel grote voordelen voor kinderen en helpt hen bij hun concentratievermogen. Het kan ook een geweldige mindfulness-activiteit zijn. Het inkleuren van cijfers en vormen is een geweldig hulpmiddel om uw kinderen te helpen hun nummerherkenning en nummervorming te ontwikkelen. Ze kunnen ook een perfect hulpmiddel zijn om cirkels, vierkanten, driehoeken, rechthoeken, ovalen, ruiten, sterren en hartvormen te leren identificeren, beschrijven en tekenen. Ze kunnen op veel verschillende manieren worden gebruikt om te helpen bij het leren. U kunt ze gebruiken als onderdeel van verschillende activiteiten, bronnen weergeven of op veel verschillende manieren. Vormen vormen dingen die kinderen elke dag in hun omgeving zien. Vormen kleurplaten zijn een leuke manier om kleuters te helpen de basis van vormen te leren. Kinderen kunnen ook het aantal zijden in de geïllustreerde vormen tellen met behulp van kleuren. De meerdere vormen kunnen hetzelfde nummer krijgen. Hierdoor ontstaat een bewustzijn van wiskundige vormen en kleurherkenning.