Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij esle.io, een website die gratis kleurpagina's biedt om af te drukken en te downloaden. Met behulp van onze website, jij stemt ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden.

Gebruikersovereenkomst

Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. U dient onze website niet te gebruiken als u het er niet mee eens bent met deze voorwaarden. We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen en u dient deze pagina te controleren regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Intellectueel eigendom

De website en de inhoud ervan, inclusief tekst, afbeeldingen en handelsmerken, zijn beschermd door auteursrecht en handelsmerk wetten. U bent vrij om elke afbeelding gratis en zonder beperkingen af te drukken en te downloaden. Je bent ook vrij om te delen, het materiaal kopiëren en opnieuw verspreiden via e-mail, sociale media en/of messengers of in welk formaat dan ook. Je kunt gebruiken afbeeldingen voor niet-commerciële en commerciële doeleinden en voor het aanpassen, compileren, wijzigen en voortbouwen op het materiaal elk commercieel doel. U kunt echter alleen afbeeldingen verkopen door aanzienlijke wijzigingen aan te brengen, te verwijderen of nieuwe elementen toevoegen.

Gebruiksbeperkingen

U bent vrij om de afbeeldingen te gebruiken voor persoonlijke doeleinden, voor docenten en academisch onderzoek, en om te delen via e-mail met vrienden en collega's. U kunt echter alleen afbeeldingen verkopen door aanzienlijke wijzigingen aan te brengen, te verwijderen of nieuwe elementen toevoegen. Ook kunt u de afbeeldingen alleen op vergelijkbare websites publiceren als u de link toevoegt aan de bron.

Disclaimer van garanties

De website en de inhoud ervan worden geleverd "zoals ze zijn" en we geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in ons en onze gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de website, uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of uw schending van rechten van een andere persoon of entiteit.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd door de wetten van de EU zonder enige uitvoering te geven beginselen van wetsconflicten. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de EU.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen en u dient deze pagina regelmatig te controleren om bij te blijven geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected]. Als u onze website gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Bedankt voor het gebruik van esle.io